Jdi na obsah Jdi na menu
 


Půjčovní řád

1.1. Výběr střešního boxu a autopříslušenství 

 • Zákazník vybírá box a další autopříslušenství z nabídky půjčovny Střešní boxy Dobříš uvedené na stránkách www.stresni-boxy-dobris.estranky.cz, popř. www.eppatrade.cz.

 • Zákazník vybraný box (případně jiné autopříslušenství) objedná přes email, či telefonicky, přičemž je nezbytné, aby poskytnul:

  • kontaktní údaje,

  • typ požadovaného boxu/autopříslušenství,

  • typ a rok výroby svého auta,

  • období výpůjčky,

  • místo předání a převzetí boxu, popř. požadavek na montáž na vozidlo mimo montážní místo.

 • Půjčovna ověří vhodnost a dostupnost boxu (či příslušenství) v požadovaném termínu. Následně je objednávka potvrzena zákazníkovi (obvykle do 24 hodin) zpravidla emailem.

 • Rezervace boxu je zdarma.

1.2. Podmínky zapůjčení a předání boxů a příslušenství

 • Zákazník při zapůjčení musí prokázat svojí totožnost minimálně dvěma doklady.

 • Zákazník uhradí při zapůjčení vratnou zálohu a 50% z půjčovného dle platného Ceníku.*)

 • Minimální účtovaná doba jsou dva dny.

 • Montáž je poskytována půjčovnou zdarma.

 • Při předání střešního boxu (případně i příslušenství) je mezi firmou a zákazníkem záznam obsahující alespoň:

  • termín zapůjčení a vrácení,

  • výše půjčovného a zálohy,

  • specifikace zapůjčených předmětů,

  • kontaktní údaje.

1.3. Podmínky vrácení

Zákazník je povinen vrátit zapůjčené předměty v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě.

 • Není – li schopen zákazník vrátit střešní box (či jiné půjčené autopříslušenství) včas, pak musí o této skutečnosti informovat nejméně jeden den před dohodnutým termínem vrácení.

 • Pokud zákazník nevrátí zapůjčené předměty v dohodnutém termínu, je mu účtován 100% příplatek z každého zápůjčního dne nad rámec sjednaného termínu.

 • Zákazník musí vrátit zapůjčené předměty zbavené nečistot, pokud jsou vrácené předměty znečištěné, je zákazník povinen uhradit 200Kč (včetně DPH) za jejich vyčištění.

 • Pokud zákazník vrátí zapůjčené předměty před dohodnutým termínem, má nárok na vrácení 50% poměrné částky půjčovného.

 • Pří vrácení zapůjčených předmětů v pořádku, je zákazníkovi vrácena záloha za zapůjčení.

 • V případě poškození či ztráty zapůjčených předmětů, je zákazníkovi při vrácení zálohy vyúčtována náhrada škody (výši náhrady škody posoudí pracovník půjčovny s ohledem na nutné náklady na opravu či nákup předmětů v případě ztráty)

 

V Dobříší dne 30.1.2012             Vydal: eppaconsult.cz, s.r.o. - divize eppatrade

 __________________________________________

*) Akce třetí a další zapůjčení bez zálohy: Platí pro klienty, kteří si zapůjčili box již 2x a zaplacené půjčovné přesáhlo 700 Kč a vrátili jej bez poškození a nemají vůči půjčovně žádné závazky. V tom případě platí klient pouze zálohu ve výši 100% půjčovného. Nelze kombinovat s jinou akcí! V případě nejasností rozhodnutí o uplatnění akce činí pracovník půjčovny vyřizující objednávku.